KIM HOME

MST: 0312951360

34 Đường 185, Ấp 2, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908 004 887

Zalo: 0908 004 887

FB: kimhome

Email: kim.homevn@gmail.com